HOME > 고객센터 > 미확인입금
Total 4 Articles, 1 of 1 Pages
[미확인] 2018.05.30 김영자 입금 2018-06-01
4 [확인완료] 2018.11.03 김 철 입금 2018-11-05
3 [확인완료] 2018.02.19 이숙진 입금 2018-02-19
2 [확인완료] 2015년 1월 20일 입금자 홍성원 2015-01-20
1 [확인완료] 7월 12일 40,000원 2014-07-14
1
이름 제목 내용 디케이홀딩스컴퍼니(주). 사업자등록번호 : 214-86-45686 통신판매업신고번호 : 제3261호
서울특별시 송파구 새말로5길 13 (영신빌딩) 3층 개인정보관리자 : 박준상 대표 : 박준상
고객센터: 080-574-0119 FAX : 02-6910-0139 email : dang@dang119.com
COPYRIGHT ⓒ 2013. DANG119.COM & DIATECH KOREA CO,. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.